wat is een thuisvrijwilliger?

Thuisvrijwilligers is een verzamelnaam voor maatjes, bezoekvrijwilligers, gezelschapsvrijwilligers, vrijwillige coaches, klusvrijwilligers, administratievrijwilligers en andere vrijwilligers die mensen ‘thuis’ ondersteunen. Thuis staat voor ‘dicht bij’. Vaak letterlijk aan huis, waar veelal de (eerste) ontmoetingen plaatsvinden.

 

Meestal in één op één contact. Één vrijwilliger bij één hulpvrager. Een thuisvrijwilliger is dus niet een vrijwilliger die ondersteuning geeft aan groepen, of die vanuit een centraal punt advies geeft.

 

Mensen die de hulp van deze vrijwilligers ontvangen zijn vaak (tijdelijk) minder zelfredzaam, als gevolg van ouderdom, ziekte, psychische of andere problemen. De ondersteuning is daarom meestal gericht op het herstellen van de eigen kracht en activering. Vaak aanvullend  op professionele hulpverlening, Soms is de inzet van een thuisvrijwilliger ook preventief, om te voorkomen dat er professionele hulp nodig is. Iemand kan door een vrijwilliger bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis blijven wonen.