Praktijksituaties

Vragen waarbij het Infopunt ondersteuning geboden heeft:

Praktijksituatie 1

Een oudere dame, die niet meer zo mobiel is, ondersteunen bij het bezoek aan haar dementerende man die in een verpleeghuis verblijft. Deze vraag van een wijkverpleegkundige is opgepakt door Bij de Hand van het Rode Kruis.

Praktijksituatie 2

Een  jonge vrouw met psychiatrische problematiek was net verhuisd. Er speelde meerdere vragen en problemen, maar de belangrijkste vraag voor de informele zorg bleek: helpen bij schilderen van het huis en het opdoen van contacten in de nieuwe wijk. Deze vragen zijn, in samenwerking met de betrokken generalist, opgepakt door Stichting Present en door een NetwerkMaatje van de Vrijwillige Hulpdienst.

Praktijksituatie 3

Meisje met een lichte verstandelijke beperking en autisme wil leren fietsen. Ouders hebben geen mogelijkheden om het haar te leren. MEE heeft in dit gezin ondersteuning geboden, o.a. met behulp van een vrijwilliger.

 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Een aantal details hebben we gewijzigd, om de situaties onherkenbaar te maken (ivm privacy van de betrokken personen).

Voor uiteenlopende vragen en situaties kan men voor advies bij het Infopunt terecht. Ook daar waar het onzeker is of de vraag überhaupt binnen (deze vorm van) informele zorg past kan meegedacht worden. Zo is er regelmatig verwezen naar andere initiatieven en organisaties verwezen. Bijvoorbeeld het Zelfhulpnetwerk, professional organizer, Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Sociaal Raadsliedenwerk etc.