organisaties

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) is een onafhankelijke, zelfstandige stichting die al meer dan vijfenveertig jaar hulpverlening organiseert. Meer dan 450 vrijwillige medewerkers bieden ondersteuning aan zelfstandig wonende stadsgenoten op het gebied van welzijn en zorg in 10 verschillende maatjesprojecten.

 

Humanitas Eindhoven  Wij zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht, het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te pakken. Jaarlijks geven zo’n 450 goed getrainde vrijwilligers dat steuntje. En dat werkt! Humanitas Eindhoven werkt binnen vier verschillende thema’s. Met in totaal 10 activiteiten.

 

Stichting Present  Present zet groepen vrijwilligers in die mensen met gebrek aan budget, sociaal netwerk en gezondheid helpen met het onderhoud van huis en tuin of met een verhuizing. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het schilderen, laminaat leggen, schoonmaken e.d. De hulp die Present biedt is incidenteel en is bedoeld als steuntje in de rug. Ontmoeting met en betrokkenheid van de mensen die we helpen is een belangrijk aandachtspunt. De hulpvraag moet ondersteund worden door een maatschappelijke organisatie op het gebied van zorg, welzijn of wonen.

 

MEE Zuidoost Brabant is er voor mensen met een beperking én voor hun omgeving. MEE werkt met professionele onafhankelijke cliëntondersteuners en met vrijwilligers. Door vrijwilligers worden cliënt en mantelzorger in de gelegenheid gesteld om het sociaal netwerk te vergroten – te participeren in de maatschappij – en houden hierdoor regie over eigen leven. Voorbeelden; duomaatje, logeerkring, speelhulp, oppas.

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Eindhoven. De hulp van de vrijwilligers is een aanvulling op de professionele zorg en de zorg die door familie of door de overige mantelzorgers wordt verleend. De wensen van de zieke en zijn naasten zijn het uitgangspunt. Het gaat hierbij om: Aanwezig zijn; Tijdelijk aflossen van de naasten (o.a. de mogelijkheid geven tot rusten, een bezoek, een boodschap of sporten); Een luisterend oor; Waken; Helpen bij lichte persoonlijke verzorging.

 

Rode Kruis Eindhoven Mensen die eenzaam zijn of  de grip op hun dagelijkse leven dreigen te verliezen, kunnen het Rode Kruis om (tijdelijke) ondersteuning  vragen. Problemen met moeilijker kunnen meedoen  of met de gezondheid maken we graag samen weer overzichtelijk, zodat men zelf  weer  vooruit kan. Dit doen we niet altijd alleen, maar indien nodig en in overleg,  samen met partners van informele zorg of professionele hulp. Hiervoor zetten we netwerkcoaches in die, als onderdeel van een groter onderdeel van de afdeling, de nodige begeleiding en opleiding krijgen.

 

Go4itJongerencoaching Go4it! is er voor jongeren tussen de 11 en 27 jaar. Zij worden gecoached door vrijwilligers, die speciaal hiervoor zijn getraind. Go4it! is actief in Eindhoven. De Go4it! werkwijze wordt in Eindhoven toegepast, de uitvoering vindt plaats door een projectleider die lokaal bekend is en ook de coaches zijn woonachtig in (de directe omgeving van) de gemeente. Jongeren kunnen gecoached worden op het gebied van o.a. school, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

 

 

De Zonnebloem is er voor mensen die door ‘n fysieke beperking in ‘n sociaal isolement dreigen te geraken. Onze vrijwilligers bieden ‘n luisterend oor, huisbezoek, wijkgerichte activiteiten. Daarnaast willen we wensen van mensen verwezenlijken. Zodat iemand met ‘n lichamelijke beperking deel kan nemen aan ‘n sociaal leven.