intermediair

Informatie voor intermediairs

Zorg- en welzijnsprofessionals, zoals generalisten en praktijkassistenten, zijn een belangrijke schakel tussen inwoners en vrijwilligersorganisaties. Zij signaleren en verwijzen naar organisaties op het gebied van informele zorg en meer specifiek naar vrijwillige zorg.  Deze professionals geven aan dat ze het soms moeilijk vinden om in te schatten waar men voor welke vorm van vrijwillige hulp terecht kan. Het aanbod is immers groot! Ook is het soms moeilijk te beoordelen wat de mogelijkheden voor vrijwillige inzet is. Zeker bij thuissituaties waar meerdere hulpvragen tegelijkertijd aan de orde zijn.

Inhoud

Als zorg- en welzijnsprofessional  kun je terecht bij het infopunt inzet thuisvrijwilligers met alle vragen op het gebied van vrijwilligers. De medewerkers zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden die er zijn. Ze denken met je mee. Je kunt e-mailen of bellen om een vraag te stellen,  om een casus te bespreken,  maar bijvoorbeeld ook om een voorlichtingsbijeenkomst aan te vragen voor je team/organisatie. Je krijgt zo snel mogelijk passend advies en wordt in contact gebracht met de personen binnen de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Er zijn korte lijnen, waardoor er op zo kort mogelijke termijn een passende vrijwilliger ingezet kan worden.

Ook als je mantelzorger bent, of voor jezelf een vraag hebt op het gebied van vrijwillige hulp kun je terecht bij het infopunt.